Zwiedzanie Warszawy

Trudno dyskutować z opinią, iż każdy człowiek powinien poznać stolicę kraju, w którym żyje. W dziejach stołecznego miasta odbija się zazwyczaj jak w zwierciadle historia całego narodu i państwa. To w stolicach działy się wydarzenia najwyższej wagi, w stolicach również wznoszono najpiękniejsze i najbardziej reprezentatywne budowle. Nie inaczej było w przypadku Warszawy. Wprawdzie II wojna światowa odcisnęła na tym mieście straszliwe piętno, ale wciąż ma ono bardzo wiele do zaoferowania turystom. Właśnie ze względu na burzliwą historię zwiedzanie Warszawy to niezwykłe przeżycie.


zwiedzanie warszawy

Warszawa książęca i królewska

Na przełomie XVI i XVII wieku z inicjatywy Zygmunta III Wazy Warszawa zaczęła spełniać funkcje stolicy politycznej Królestwa. Zamek Królewski zaczął przyjął rolę rezydencji monarszej i miejsca obrad sejmu. Warto jednak pamiętać, że dzieje Warszawy nie zaczynają się w tym momencie. Miasto ma przecież średniowieczną genezę. Odgrywało wyjątkową rolę na Mazowszu już w czasach panowania książąt z dynastii Piastów. Pamiątką tamtych czasów jest m. in. przechowywany w Archikatedrze św. Jana gotycki krucyfiks. Samą katedrę odbudowano zresztą po wojnie, odtwarzając jej pierwotną gotycką formę.

Większa część zabudowy dawnej Warszawy została zrekonstruowana po II wojnie światowej. Nadal jednak możemy postrzegać zabudowę Starego Miasta i Krakowskiego Przedmieścia jako świadectwo przeszłości historycznej. Spacerując malowniczymi uliczkami Starówki, mamy okazję podziwiać oryginalny układ urbanistyczny i precyzyjnie zrekonstruowaną na podstawie historycznych planów, rycin i obrazów architekturę kamienic. W odbudowanym Zamku starannie odtworzono wnętrza z czasów stanisławowskich. Plac Zamkowy z górującą nad nim Kolumną Zygmunta urzekają urokiem. Trudno sobie również wyobrazić zwiedzanie Warszawy bez wizyty na Rynku Starego Miasta i pamiątkowej fotografii pod pomnikiem Syrenki Warszawskiej.

Najpiękniejsze stołeczne kościoły – św. Anny, Wizytek i św. Krzyża, podobnie jak Pałac Prezydencki, zobaczą Państwo podczas spaceru Krakowskim Przedmieściem. Z Krakowskiego łatwo również trafić pod Grób Nieznanego Żołnierza skryty pod ocalałym fragmentem kolumnady Pałacu Saskiego.

Zdecydowanie warto odnotować, że z wojennej pożogi ocalały Łazienki Królewskie i Pałac w Wilanowie – dziś jedne z największych atrakcji turystycznych stolicy.

Warszawa pod zaborami

Warszawa była najważniejszym miastem zaboru rosyjskiego. W okresie napoleońskim przyjęła rolę stolicy Księstwa Warszawskiego, a później Królestwa Polskiego utworzonego po Kongresie Wiedeńskim (1815). To tu biło serce konspiracyjnej działalności niepodległościowej, tu padał sygnał do rozpoczęcia kolejnych powstań. Dzisiejszy Pałac Prezydencki był siedzibą carskiego namiestnika, dlatego nazywany jest również Pałacem Namiestnikowskim. Stąd brat cara, książę Konstanty Pawłowicz umykał ciemną listopadową nocą w kobiecym przebraniu. Tu również pierwszy publiczny koncert dał 8-letni Fryderyk Chopin.

Warszawa XIX wieku to miasto Chopina i Norwida, a później także m. in. Bolesława Prusa i Marii Skłodowskiej-Curie. Znanych mieszkańców Warszawy – literatów, plastyków, muzyków, noblistów wspominać można w dedykowanych im muzeach i miejscach związanych z biografią tych wyjątkowych postaci.

Jeśli przypomnicie sobie Państwo obraz Warszawy uwieczniony np. w Lalce Prusa, przypomnicie sobie jak ogromną rolę odgrywała w ówczesnej stolicy społeczność żydowska. Przed II wojną światową Żydzi stanowili ponad 1/3 ludności miasta. Nie jest łatwo odnaleźć dziś ślady tego świata, który został niemal wymazany z powierzchni ziemi za czasów niemieckiej okupacji. Przetrwał jednak cmentarz żydowski na warszawskich Powązkach (największy w Europie) oraz XIX-wieczna synagoga Nożyków.

Dramatyczny wiek XX

Zwiedzanie Warszawy śladami dziedzictwa żydowskiego zawsze obejmuje miejsca związane z holocaustem. Przede wszystkim relikty murów getta i pomnik jego bohaterów. Refleksji sprzyja również spacer po Muranowie, który powstał dosłownie na przysypanych ziemią stosach gruzów i popiołów pozostałych po stłumieniu powstania w getcie i zrównaniu pozostałości zamkniętej dzielnicy żydowskiej z ziemią. Wyjątkowym doświadczeniem jest również wizyta w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin.

Wśród stołecznych muzeów, które koniecznie trzeba odwiedzić jest również wspaniale zaaranżowane Muzeum Powstania Warszawskiego. Dramatyczne dzieje dwóch powstańczych miesięcy warto również prześledzić, wybierając się na spacer po Warszawie śladami najważniejszych wydarzeń dramatycznego zrywu. Dobry przewodnik podczas takiego zwiedzania Warszawy nakreśli Państwu przejmujący obraz tamtych dni.

Pamiątką trudnej historii XX wieku jest również Pałac Kultury i Nauki – pochodzący z czasów stalinowskich „dar” od „przyjaciół” z ZSRR, a tak naprawdę symbol naszej ówczesnej zależności od „Wielkiego Brata”. Dziś PKiN wrósł w krajobraz stolicy, stając się również jedną z jej atrakcji turystycznych.

Jeśli chcielibyście Państwo choć przez chwilę poczuć klimat przedwojennej Warszawy, zajrzyjcie koniecznie na Pragę, która w czasie wojny nie doświadczyła zniszczeń na taką skalę jak reszta miasta. Zaglądając na malownicze praskie podwórka, będziecie mieli okazję przyjrzeć się różnym przejawom stołecznego folkloru.

Jak Państwo widzicie, Warszawa to fascynujące miasto. Dobrym pomysłem jest zwiedzanie Warszawy z doświadczonym przewodnikiem, który zwróci Państwu uwagę na niuanse i niepozorne obiekty o dużym znaczeniu historycznym, które nie zawsze zauważamy podczas samodzielnego zwiedzania (właz do kanału wykorzystywany przez powstańców, podwórko, na którym wydarzyło się coś niezwykłego itp.). Dobrego przewodnika oraz więcej inspirujących informacji o Warszawie znajdą Państwo na: http://warszawazwiedzanie.pl/.

Pozostałe teksty