Profil podróżnika: patrzę na plac

Mapa przedstawia geograficzny podział wycieczek tego użytkownika. Klikając kwadraty z zawartą liczbą, automatycznie przybliżysz mapę do interesującego Cie obszaru, klikając zaś symbol "TR" zobaczysz listę wycieczek z możliwością przejścia do konkretnej z nich.